گزارش های مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در مورد نیروگاه های هسته ای آسیب دیده کشور ژاپن

مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در پی بروز حادثه طبیعی زلزله در ژاپن که منجر به ایجاد خسارت و حوادث هسته ای در نیروگاههای اتمی این کشور شد، گزارش هایی به منظور تنویر افکار عمومی تهیه و منتشر نموده است که نظر شما خوانندگان را به آن جلب می نماییم.