اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۳

گزارش سمینار تخصصی ” بررسی حادثه فوکوشیما و درس های آموخته شده”

[…]
اسفند ۲۷, ۱۴۰۲

مسابقه مربوط به سمینار حادثه فوکوشیما

[…]
بهمن ۷, ۱۴۰۲

بولتن شماره ۴۰ اتحادیه بین المللی انجمن های حفاظت در برابر اشعه (IRPA) منتشر شد

[…]
آذر ۲۶, ۱۴۰۲

سمینار علمی در آستانه سیزدهمین سالگرد حادثه هسته‌ای فوکوشیما

تیر ۲۶, ۱۴۰۲

ارسال مقاله برای شانزدهمین کمگره بین المللی IRPA

[…]
تیر ۲۶, ۱۴۰۲

آخرین بولتن IRPA (شماره ۳۸)

[…]
آذر ۲, ۱۴۰۱

بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

شهریور ۳, ۱۴۰۰

مراسم افتتاحیه – ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز ( دانشگاه شیراز ، به صورت مجازی) ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

شهریور ۳, ۱۴۰۰

اتصال به اینترنت با تلفن های هوشمند با افزایش خطر مشکلات سلامتی همراه نیست – مرضیه ربیعی – ششمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز ( دانشگاه شیراز ، به صورت مجازی) ۱۳ و ۱۴ مرداد ۱۴۰۰