اسفند ۲, ۱۴۰۱

پیامدها و راه‏های مقابله با پرتوگیری برای آتش نشان ها

آتش نشان ها ازجمله اقشاری هستند که ممکن است در سوانح رادیولوژیکی، یا سوانحی که در مراکزِ دارنده ی منابع تابش رخ می دهد درگیر شوند. […]
شهریور ۵, ۱۳۹۹

بررسی میزان حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز (محدوده فرکانسی پرتوهای رادیویی و مایکروویو)

بنام خدا موضوع: بررسی میزان حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز تعیین حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز، به خصوص در محدوده فرکانسی پرتوهای رادیویی و […]
شهریور ۴, ۱۳۹۹

پوسترهای ایمنی پرتودهی کودکان در پزشکی

بهمن ۱۲, ۱۳۹۸

بیانیه اتحادیه فیزیسیستهای پزشکی آمریکا  AAPM –   آوریل ۲۰۱۹ 

American Association of Physicists in Medicine (AAPM) بیانیه اتحادیه فیزیسیستهای پزشکی آمریکا  AAPM –   آوریل ۲۰۱۹  استفاده از محافظ گناد و جنین در تصویربرداری تشخیصی با […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۸

بررسی نقش و جایگاه مسئول فیزیک بهداشت کل

بنام خدا بررسی نقش و جایگاه مسئول فیزیک بهداشت کل مقدمه اخیراً در ارتباط با موضوع “مسئول فیزیک بهداشت کل” اختلاف نظرهایی در مورد جایگاه شغلی، […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی کارکنان در فلوروسکوپی

۱۰ کلیدی برای حفاظت پرتویی کارکنان در فلوروسکوپی
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی بیماران در فلوروسکوپی

۱۰ نکته کلیدی برای حفاظت پرتویی بیماران در فلوروسکوپی
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ اصل مناسب برای ارجاع مناسب بیمار برای آزمایشهای سی تی اسکن

۱۰ اصل مناسب برای ارجاع مناسب بیمار برای آزمایشهای سی تی اسکن
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

۱۰ اصل طلایی حفاظت پرتوی کودکان در روشهای تشخیصی مداخله ای

   دانلود فایل پیوست ۱۰ اصل طلایی حفاظت پرتوی کودکان در روشهای تشخیصی مداخله ای