اسفند ۱۰, ۱۴۰۱

سرقت سنجشگر چگالی و رطوبت

[…]
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

آتش سوزی در نواحی تخلیه شده اطراف چرنوبیل در اکراین

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

سانحه چرنوبیل از دیدگاه پرتوی

[…]