آذر ۲۲, ۱۴۰۲

برگزاری دوره دزیمتری فردی به روش ترمولومینسانس  TLD

[…]
آذر ۲۲, ۱۴۰۲

نشست کارگروه روابط عمومی شورای انجمن های علمی ایران با حضور نمایندگان انجمن های علمی

[…]
آبان ۱۷, ۱۴۰۲

نشست صمیمانه همکاران شاغل و بازنشسته نظام ایمنی هسته ای

[…]
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۲

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم و انتخابات هیأت مدیره انجمن

[…]
اسفند ۱۴, ۱۴۰۱

برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت اول و انتخابات هیأت مدیره انجمن

[…]
آبان ۲۳, ۱۴۰۰

اطلاعیه تاسیس سامانه ملی پیشنهادها از سوی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و پایش علم و فناوری

[…]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۹

فرم نظر خواهی از اعضاء در خصوص عملکرد انجمن

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

منشور اخلاقی اتحادیه بین المللی حفاظت در برابر اشعه – ( ویرایش جدید )

[…]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

درج آگهی در پایگاه اینترنتی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

[…]