بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها- اسفند ماه ۱۳۹۷

[…]
دی ۲۶, ۱۳۹۷

نتایج آزمون‏ های کارگاه‏ های دزیمتری فردی مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۷- اطلاعیه شماره ۶

[…]
آذر ۱۱, ۱۳۹۷

برگزاری آزمون‏های کارگاه‏های دزیمتری فردی- اطلاعیه شماره ۵

[…]
آبان ۵, ۱۳۹۷

برنامه کارگاه‏ های دزیمتری فردی به روش های فیلم بج و ترمولومینسانس ۲۶ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷ – اطلاعیه شماره ۴

[…]
مهر ۱۷, ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های دزیمتری فردی با روش های فیلم بج و ترمولومینسانس (TLD)-اطلاعیه شماره ۳

[…]
مهر ۱۵, ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های دزیمتری فردی با روش های فیلم بج و ترمولومینسانس (TLD) – اطلاعیه شماره ۲

[…]
شهریور ۴, ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه های دزیمتری فردی با روش های فیلم بج و ترمولومینسانس (TLD) اطلاعیه شماره ۱

[…]
دی ۱۷, ۱۳۹۶

ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه

[…]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها – دی ماه ۹۶

[…]