اعلام نتایج هشتمین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین

در هشتمین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین، تعداد ۱۳ پژوهش در بخش دانشجویی به دبیرخانه جایزه رسید که برگزیدگان جایزه به شرح زیر اعلام میگردند:

برگزیدگان بخش دانشجویی

با توجه به نتایج داوری و عدم و جود اختلاف معنی دار بین سه پژوهش اول، هر سه به طور مساوی به عنوان برگزیدگان هشتمین دوره اعلام می گردند.

دزیمتری داخلی در پزشکی هسته ای تشخیصی با استفاده از الگوریتم یادگیری عمیق CNN

خانم دکتر مهرنوش کریمی پورفرد دانشگاه شیراز

استاد راهنما: خانم دکتر صدیقه سینا

ساخت آشکارساز پرتوهای یونیزان مبتنی بر نانوپودرهای اکسیدروی آلائیده به عنصر گالیم

خانم دکتر ساناز علمداری دانشگاه سمنان

استاد راهنما: آقای دکتر مجید جعفرتفرشی

طراحی و ساخت یک آشکارساز پرتو بتا بر پایه نانوکامپوزیت پلی کربنات-نانو اکسید بیسموت

آقای مهندس سیدموسی صفدری شرکت پارس ایزوتوپ

اساتید راهنما: آقای دکتر مرتضی اکبری (دانشگاه علوم و تحقیقات تهران)، آقای دکتر شهریار ملکی (پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)

شایسته تقدیر در بخش دانشجویی

بررسی تغییرات بیولوژیکی در سلول‌های ناظر متعاقب پرتوگیری اولیه سلول‌های هدف با امواج رادیویی تلفن همراه GSM در حضور و غیاب نانو ذرات طلا

خانم دکتر نجمه جویان دانشگاه تهران

اساتید راهنما: آقایان دکتر بهرام گلیایی (دانشگاه تهران)، سید محمد جواد مرتضوی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

در بخش غیر دانشجویی ۴ پژوهش توسط دبیرخانه دریافت شد:

برگزیدگان بخش غیردانشجویی

سرکار خانم مهندس دلنواز فرودین

به پاسداشت سالها تلاش پر ثمر ایشان در زمینه کاربردها و حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز

سرکار خانم مهندس فیروزه ناظری

به پاسداشت تلاش پر ثمر ایشان در زمینه تهیه و تدوین ضوابط، راهنماها و دستورالعمل کار با پرتو به‌ویژه مقررات پایه حفاظت در برابر اشعه

ضمن تبریک به برگزیدگان این جایزه، از دیگر شرکت کنندگان در جایزه فیزیک بهداشت سیمین نیز قدردانی نموده و برای همه این عزیزان موفقیت بیش از پیش آرزومندیم.