نشست صمیمی همکاران مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور (شاغلین و بازنشستگان)

به ابتکار مرکز نظام ایمنی هسته ای، به منظور بزرگداشت عزیزان بازنشسته مرکز نظام ایمنی هسته ای ، مراسمی با حضور کارکنان شاغل و بازنشسته درتاریخ ۲۵ مهرماه ، از ساعت ۱۶ لغایت ۱۹ ، سالن اسفندیار در مجتمع فرهنگی آفتاب برگزار خواهد شد.