بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

بیست و نهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران یازدهم تا سیزدهم بهمن ماه۱۴۰۱ به میزبانی دانشگاه صنعتی شیراز به‌شکل حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.