برگزاری کنفرانس بین‌المللی ایمنی پرتوی به صورت مجازی

کنفرانس بین‌المللی ایمنی پرتوی از ۹-۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ (۱۹-۳۰ آبان ۱۳۹۹) به صورت مجازی برگزار می گردد. گرچه مهلت ارسال مقاله در این کنفرانس به پایان رسیده است ولی برای شرکت در جلسات جانبی هنوز می توان با مراجعه به سایت کنفرانس
https://www.iaea.org/events/international-conference-on-radiation-safety-2020
و تکمیل فرم مریوطه شرکت نمود. کنفرانس را بدون نیاز به ثبت نام نیز می توان به صورت زنده مشاهده کرد.