پنجمین کنفرانس بین المللی رادیواکولوژی و پرتوزایی محیطی

گزارش سال ۲۰۱۸ ICRP منتشر شد
شهریور ۲۳, ۱۳۹۸
دستورالعمل جدید تعیین گروه و درصد پرتوکاری منتشر شد
شهریور ۲۷, ۱۳۹۸
پنجمین کنفرانس بین المللی رادیواکولوژی و پرتوزایی محیطی از ۱۹ تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ در آمستردام هلند برگزار می شود. مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۱۸ اکتبر است. به چهار دانشجو یا کسانی که حد اکثر در ۵ سال گذشته مدرک دکترایشان را گرفته اند تا ۱۵۰۰ یورو کمک هزینه شرکت در کنفرانس پرداخت می شود. Http://icrer.org
mja
mja

دیدگاه ها بسته شده است