پنجمین کنفرانس بین المللی رادیواکولوژی و پرتوزایی محیطی

پنجمین کنفرانس بین المللی رادیواکولوژی و پرتوزایی محیطی از ۱۹ تا ۲۴ آوریل ۲۰۲۰ در آمستردام هلند برگزار می شود. مهلت ارسال خلاصه مقالات تا ۱۸ اکتبر است. به چهار دانشجو یا کسانی که حد اکثر در ۵ سال گذشته مدرک دکترایشان را گرفته اند تا ۱۵۰۰ یورو کمک هزینه شرکت در کنفرانس پرداخت می شود. Http://icrer.org