برگزاری جلسه اعطای جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

به اطلاع تمامی اعضای محترم انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان می‏رساند، جلسه اعطای جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین به برندگان این جایزه در سال جاری با همکاری پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای و انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان ساعت۳۰/۱۳ تا ۳۰/۱۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ در محل سالن دکتر حسابی سازمان انرژی اتمی ایران برگزار میشود.

بدین وسیله از اعضای محترم انجمن دعوت به عمل می آید که در این جلسه حضور به هم رسانند. لطفا هر یک از اعضا که بیرون از سازمان انرژی اتمی هستند و در این جلسه شرکت می کنند، در اسرع وقت (حد اکثر تا تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۷)  اطلاعات زیر را به آدرس info@irps.org.ir ایمیل نمایند تا هماهنگی لازم جهت تردد به داخل سازمان در زمان برگزاری جلسه، صورت گیرد. در ضمن به منظور ورود به سازمان کارت ملی خود را به همراه داشته باشید.

پیشاپیش حضور گرم شما را گرامی میداریم.

هیئت رئیسه انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان

اطلاعات لازم: نام و نام خانوادگی، شماره ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد