تمدید شرکت در پنجمین کنفرانس سنجش و ایمنی پرتوهای یون ساز و غیریون ساز

به علت درخواست مکرر نویسندگان محترم، زمان ارسال مقالات نهایتاً تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ و زمان شرکت در کنفرانس نهایتاً تا پایان روز جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ تمدید شد. این تاریخ ها به هیچ عنوان مجددا تمدید نخواهند شد.

جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و ارسال مقاله به وب سایت کنفرانس https://rsmconf.kashanu.ac.ir/fa مراجعه نمایید.