نشست تخصصی شبکه همراه

در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ نشست تخصصی شبکه همراه با حضور جمعی از متخصصان و مسئولین حوزه ارتباطات سیار در همدان برگزار شد. در برنامه پیش بینی شده سخنرانان مدعو نقطه نظرات خود در مورد تشعشعات شبکه‌های تلفن همراه، نگرانی‌های مردمی در استان همدان و ضرورت یافتن راهکارهایی جهت کاهش این نگرانی‌ها و همچنین مشکلات موجود در برابر توسعه شبکه ارائه نمودند. نماینده انجمن حفاظت در برابر اشعه یکی از سخنرانان این نشست بودند و اطلاعاتی در زمینه تابش‌های مربوط به تلفن همراه و ایستگاه‌های پایه (BTS) ارائه کردند. ایشان بر ضرورت رعایت حدود استاندارد پرتوهای رادیویی در تمامی مناطق مسکونی و کاری تأکید کردند و همچنین مطرح کردند که همواره باید با در نظر گرفتن رفاهی که استفاده از فناوری‌های روز جهانی برای بشر به همراه دارد، به دنبال راهکارهایی جهت کاهش سطح تشعشعات در مناطق مسکونی تا حد ممکن بود. این سخنرانی مورد توجه حاضران قرار گرفت. در این نشست آمادگی انجمن حفاظت در برابر اشعه برای همکاری و ارائه مشاوره‌های علمی و فنی در تمامی زمینه‌های مربوط به حفاظت در برابر انواع پرتوها، از جمله پرتوهای رادیویی و مایکروویو اعلام گردید. ا زجمله این موارد به ارائه سخنرانی‌های آگاهی دهنده، نظارت بر اندازه‌گیری‌های مرتبط با پرتوها در سطح کشور، تهیه مطالب آموزشی و برگزاری دوره‌های آموزشی اشاره شد.