اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹

آیا می خواهید در کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی کارآموزی کنید؟

برنامه کار آموزی (mentorship) در ICRP کمیسیون بین المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) یک برنامه کار آموزی رایگان برای دانشجویان و افراد جوان و کم سابقه در […]