اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

الزامات واحد قانونی در خصوص صدور مجوز موقت (سه ماهه) جهت ساخت و واگذاری دستگاه های ضدعفونی کننده با استفاده از پرتو فرابنفش

قابل توجه متقاضیان اخذ مجوز جهت ساخت، واگذاری و واردات دستگاه های ضد عفونی کننده با پرتو فرابنفش به اطلاع کلیه متقاضیان اخذ مجوز جهت ساخت، […]
فروردین ۲۴, ۱۳۹۹

«مدرک ایمنی پرتوی در کاربرد منابع پرتو برای مقاصد بازرسی و تصویربرداری غیر پزشکی از انسان منتشر شد.»

https://www.iaea.org/publications/12352/radiation-safety-of-x-ray-generators-and-other-radiation-sources-used-for-inspection-purposes-and-for-non-medical-human-imaging مدرک ایمنی پرتوی در کاربرد منابع پرتو برای مقاصد بازرسی و تصویربرداری غیر پزشکی از انسان از سری راهنما های ایمنی آژانس به تازگی منتشر […]
دی ۲۹, ۱۳۹۸

ترجمه فارسی بیانیه انجمن فیزیک بهداشت آمریکا در مورد ریسک واقعی پرتوها منتشر شد

انجمن فیزیک بهداشت آمریکا ( http://www.hps.org) یک انجمن علمی غیر انتفاعی و غیر دولتی است که از سال ۱۹۵۶ تشکیل شده است و یکی از معتبرترین […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۸

مدارک حفاظت در برابر اشعه آژانس در یک نگاه