شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

گزارش آژانس بین المللی در خصوص طراحی و اجرای برنامه پایش ملی رادن منتشر شد.

خوشبختانه برنامه ملی جمهوری اسلامی ایران در کنار برنامه ملی کشورهایی نظیر آرژانتین، استرالیا، اتریش، کانادا، ایرلند، ایتالیا، هلند و آمریکا در پیوست VII درج شده […]