شهریور ۵, ۱۳۹۹

بررسی میزان حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز (محدوده فرکانسی پرتوهای رادیویی و مایکروویو)

بنام خدا موضوع: بررسی میزان حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز تعیین حدود پرتوگیری از پرتوهای غیر یونساز، به خصوص در محدوده فرکانسی پرتوهای رادیویی و […]
شهریور ۱۰, ۱۳۹۸

استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون”

استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون” توسط متخصصان مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تدوین […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

اطلاعیه شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان در نظر دارد نماینده خود را جهت حضور در جلسات کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران با عنوان “حفاظت در […]
آبان ۴, ۱۳۹۵

بازنگری استاندارد پرتوهای غیریونساز- حدود پرتوگیری (ویرایش دوم )

استاندارد “پرتوهای غیر یونساز- حدود پرتوگیری” توسط جمعی از متخصصان کشور بازنگری  و در سازمان ملی استاندارد تصویب شده است. متن مصوب و کامل ویرایش دوم […]
شهریور ۱, ۱۳۹۵

آخرین مدرک کمیسیون بین‌المللی حفاظت رادیولوژیکی

آخرین مدرک کمیسیون بین‌المللی حفاظت رادیولوژیکی (ICRP) با عنوان “حفاظت رادیولوژیکی در برابر پرتوهای کیهانی در هوانوردی منتشر شد. توضیحات در آدرس   http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20132  موجود است.
تیر ۱۴, ۱۳۹۵

استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون”

استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون” توسط متخصصان مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تدوین […]