نشست صمیمانه همکاران شاغل و بازنشسته نظام ایمنی هسته ای

به ابتکار مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و با استقبال انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ،نشست صمیمانه همکاران شاغل و بازنشسته نظام ایمنی هسته ای در محل مجموعه فرهنگی آفتاب ، برگزار گردید. در این نشست انجمن حفاظت در برابر اشعه نیز با طرح مسابقه ای بر اساس اصول ریاضی که ارزیابی آن به رسم منحنی توزیع نرمال می رسد، از شرکت کنندگان درخواست تخمین تعداد آبنبات در داخل ظرف شیشه ای را داشته که به سه نفر از همکاران که تخمین درست تری داشتند، هدایایی اهدا گردید.