انتشار کتابچه تابش: اثرات و منابع در تارنمای UNSCEAR

کمیته علمی اثرات تابش اتمی سازمان ملل متحد (آنسکر) نهادی است که در زمینه اثرات تابش اتمی و پیامدهای پرتوگیری از این تابش، مطالعات علمی را جمع آوری و در قالب گزارش منتشر می کند. اغلب درک این گزارش ها برای مردم دشوار است. این در حالی است که مردم، به خصوص پس از وقوع سوانح شدید همچون حادثه چرنوبیل، درباره این موضوعات بسیار کنجکاو هستند.

آنسکر یک راه حل برای غلبه بر این دشواری را بیان مفاهیم پرتوی به زبانی ساده و عامه فهم تشخیص داده است. از اینرو در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) کتابچه ای با عنوان:

RADIATION: EFFECTS AND SOURCES

به زبان های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی منتشر کرد. این کتابچه به زبان های چک، هلندی، آلمانی، هندی، اندونزیایی، ژاپنی، کره ای، و پرتغالی نیز ترجمه شده است.
اخیرا، در هماهنگی با آنسکر، این کتابچه توسط مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور، با عنوان تابش: اثرات و منابع به فارسی ترجمه شده و در کنار ۱۴ زبان دیگر در سایت آنسکر به نشانی زیر در دسترس همگان است.

https://www.unscear.org/unscear/en/publications/radiation-effects-and-sources.html