کتاب پیامدهای بهداشتی پرتوهای یونساز

معرفی مختصر کتاب

آیا تابشِ ایکس سرطان‌زاست؟ این پرسشی به‌ظاهر ساده است. با وجود این، پاسخش چندان هم آسان نیست و به شناخت ماهیّت پرتوهای یون‌ساز (که ایکس نوعی از آن‌هاست) و منابع‌شان، و نیز به شناخت اثرات این پرتوها بر بافت‌ها و اندازه‌گیری این اثرات نیاز دارد. همه‌ی این‌ها را باید دانست تا بتوان انسان‌ها را درمقابلِ پیامدهای بهداشتیِ این پرتوها محافظت کرد. این کتاب به همه‌ی این‌ها می‌پردازد؛ نه آن‌چنان سطحی که موجب سهل‌انگاری شود، و نه آن‌چنان عمیق که موجب سردرگمی شود.

خواندن این کتاب را به همه‌ی کسانی که دستی در کار با پرتوهای یون‌ساز دارند و به این سبب نگران سلامتی خود و دیگران هستند و نیز به دست‌اندرکاران درمان، به‌ویژه پزشکان، توصیه می‌کنیم.