برگزاری مجمع عمومی سالیانه نوبت اول و انتخابات هیأت مدیره انجمن

بدین وسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان دعوت به عمل می آید که در جلسه مجمع عمومی انجمن (نوبت اول) در روز سه شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۴ در محل زیر حضور به هم رسانند.
محل برگزاری جلسه:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم (شهید ابطحی)، پلاک ۱۰۱

دستور جلسه:

۱- گزارش سالانه انجمن

۲- انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن

کاندیداهای محترم هیئت مدیره یا بازرس انجمن: از اعضای محترمی (اعضای پیوسته یا افتخاری) که مایل هستند برای هیئت مدیره و یا بازرس انجمن کاندید شوند، تقاضا می شود، در اسرع وقت (قبل از ۲۸ اسفند ماه سال جاری) نسبت به تکمیل فرم کاندیدا اقدام نمایند و آن را به ایمیل info@irps.org.ir ارسال کنند.
ارائه وکالت: از اعضای پیوسته انجمن که در تاریخ برگزاری مجمع قادر به حضور در جلسه نیستند، تقاضا می شود به یکی از اعضای پیوسته انجمن که در انتخابات شرکت می کند وکالت بدهند که به جای ایشان رای بدهد. به این منظور فرم وکالت تکمیل شود و به ایشان تحویل گردد. هر عضو پیوسته می تواند در انتخابات شرکت کند و همچنین وکالت یک عضو پیوسته را نیز بپذیرد.