وبینار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص چگونگی پایان شرایط اضطراری برای سوانح هسته ای و پرتوی

Case Study on Termination of a Nuclear or Radiological Emergency (Radiological Emergency in Goiânia, Paks NPP Fuel-20201110