قابل توجه موسسات داراي مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعه: برگزاری آزمون‌های دوره‌های حفاظت در برابر اشعه

قابل توجه کلیه موسسات دارای مجوز برگزاری دوره های حفاظت در برابر اشعه

پیرو انعقاد تفاهم نامه شماره ۲۱۸۴۷۲/۰۵/۱۶ مورخ ۹۹/۵/۲۱ با دفتر حفاظت در برابر اشعه جهت ارائه خدمات  برگزاری آزمون های حفاظت در برابر اشعه و به منظور ایجاد فرصت برای موسسات آموزشی جهت انطباق با مقررات جدید،  برنامه اقدامات گام به گام زمان بندی شده جهت برگزاری آزمون ها، به شرح زیر اعلام می گردد.

  1. فرآیند برگزاری آزمون دوره های حضوری از اول آبان ماه آغاز می شود ولی با توجه به تاکید دفتر حفاظت در برابر اشعه مبنی بر لزوم نظارت بر برگزاری آزمون های دوره های غیر حضوری در همه گروه های آموزشی، این روند از اول شهریور ماه برای دوره های غیر حضوری  به شکل رایگان آغاز گردیده است و تا اول آبان ادامه خواهد داشت. برگزاری آزمون های این دوره ها  که کلیه گروه های آموزشی را شامل می شود، از اول آبان مستلزم پرداخت هزینه آزمون خواهد بود.
  2. از ابتدای آبان ماه  فرآیند برگزاری آزمون دوره های حضوری نیز با “گروه آموزشی پزشکی” آغاز می گردد و به تدریج دیگر گروه های آموزشی هم اضافه خواهند شد.  زمان شروع فرآیند برگزاری  آزمون  برای گروههای آموزشی مختلف به شرح زیر می باشد:
گروه آموزشی زمان شروع فرآیند برگزاری آزمون
پزشکی ۹۹/۰۸/۰۱
غیر پرتونگاری صنعتی ۹۹/۰۹/۰۱
پرتونگاری صنعتی ۹۹/۱۰/۰۱
لیزر و پرتوهای نوری ۹۹/۱۱/۰۱
رادیویی و مایکرو ویو ۹۹/۱۲/۰۱
  • دوره های تاسیسات هسته ای که در موسسات غیر خصوصی زیر مجموعه صنعت هسته ای کشور برگزار می شوند و همچنین دوره های رادیویی مایکروویو که توسط موسسات غیر خصوصی زیر مجموعه دفاعی کشور برگزار می شوند، تا اطلاع ثانوی و ایجاد بستر مناسب از این روند معاف خواهند بود. این استثناء موقت فقط شامل همین دو دوره می باشد و در صورتی که موسسات مذکور اقدام به برگزاری دوره های دیگر نمایند، ضروری است نسبت به هماهنگی با این انجمن جهت برگزاری آزمون اقدام نمایند.
  • به منظور حمایت فراگیران جهت انطباق با وضعیت جدید،  تا اطلاع ثانوی مرجع سوالات آزمون برای دوره های مقدماتی ” مجموعه سوالات چهار گزینه ای دروس حفاظت در برابر اشعه ویزه آموزش دوره های مقدماتی” خواهد بود. به گونه ای که ۸۰ درصد سوالات عینا از کتاب مذکور طرح می شود و ۲۰ درصد دیگر نیز سوالاتی مشابه با سوالات کناب مذکور خواهند بود. این نسبت به تدریج با تدوین سوالات جدید تغییر خواهد کرد. در صورت تغییر این مرجع و استفاده از سوالات جدید، مراتب قبل از اجرا اطلاع رسانی خواهد شد.
  • نظر به عدم وجود مرجع مدون سوالات برای دوره های پیشرفته و غیر یونساز، با توجه به سطح دوره و فراگیران، نسبت به طراحی سوالات کاربردی از مفاهیم پایه ای که انتظار می رود فراگیران حتما در طول دوره یاد گرفته باشند، اقدام خواهد شد. لذا ضروری است موسسات در صورت لزوم با بازنگری محتوی آموزشی خود از انتقال مفاهیم پایه و کلیدی و تامین حداقل های انتظارات یادگیری در هریک از موضوعات آموزشی مطمئن شوند.
  • به منظور رفاه حال بیشتر و کاهش هزینه های آزمون برای فراگیران و موسسات آموزشی در شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، همدان و یزد از اعضای مورد اعتماد انجمن که در این شهرها مقیم هستند و در فرآیند آموزش ذی نفع نیستند به عنوان ناظر آزمون استفاده خواهد شد.
  • موسسات موظفند قبل از ثبت تاریخ آزمون در سامانه آموزش حفاظت در برابر اشعه واحد قانونی نسبت به هماهنگی زمان آزمون با انجمن اقدام نمایند.
  • هزینه ثابت برگزاری هر آزمون ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال و هزینه متغیر ۷۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر شرکت کننده می باشد.
  • ضمنا دفتر مرکز آزمون به نشانی:

تهران: انتهای کارگر شمالی خیابان بیستم  (شهید ابطحی) پلاک  ۱۰۱ ، تلفن  ۸۲۰۶۷۳۰۸ ، دورنما  ۸۲۰۶۷۳۰۸ و WhatsApp   به شماره  ۰۹۳۶۱۸۸۲۰۵۷   به سرپرستی آقای صالحی از تاریخ  ۱۳۹۹/۰۶/۰۱  پاسخگوی مراجعین می­باشد.

رییس هیات مدیره انجمن محمد رضا کاردان