فلوشیپ ماری کوری

کلیه خانمهایی که در مقطع کارشناسی ارشد در زمینه علوم و فنون و مهندسی هسته‎ای تحصیل میکنند میتوانند درخواست خود را برای استفاده از فلوشیپ ماری کوری تا حداکثر ده اکتبر (نوزده مهر ) ارائه نمایند. برای اطلاع از چگونگی درخواست به آدرس زیر مراجعه نمایید
https://www.iaea.org/about/overview/gender-at-the-iaea/iaea-marie-sklodowska-curie-fellowship-programme/how-to-apply