مهلت ارسال پژوهش به جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین تمدید شد

با توجه به مشکلات حاصل از بیماری کرونا و تاثیر آن بر روند امور در مراکز اموزش عالی، بدین وسیله به اطلاع می رساند که فرصت ارسال پژوهش به دبیرخانه جایزه تا تاریخ ۲۵ مهرماه  تمدید گردید. ضمنا شرکت کنندگان در دوره های قبل ،چنانچه موفق به تکمیل کار، چاپ مقالات  و یا ثبت اختراع گردیده اند، می توانند مجددا نسبت به ارسال پژوهش خود اقدام نمایند.