مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم ۱۳۹۹

قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن حفاظت در برابر اشعه
مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۶ راس ساعت ۱۵ در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی به آدرس تهران، تقاطع خیابان ولیعصر(عج) و بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی، به طرف بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی نرسیده به پردیس سینمایی ملت، درب اورژانس بیمارستان قلب شهید رجایی، طبقه ۳، سالنE برگزار می گردد، لذا از کلیه اعضای پیوسته دعوت به عمل می آید تا در این مجمع شرکت نمایند.