Safe Transport of Radioactive Material E-Learning

دوره رایگان و آنلاین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت عنوان
Safe Transport of Radioactive Material E-Learning
از این آدرس قابل دسترس است
https://elearning.iaea.org/m2/course/view.php?id=553
این دوره شامل اطلاعات پایه تا پیشرفته در خصوص ترابری ایمن مواد پرتوزا است. این دوره شامل دو بخش است بخش پایه که خود از پنج قسمت تشکیل شده است قسمت آخر آزمون و ارزیابی است که در صورت موفقیت گواهینامه صادر می شود. قسمت دوم هم شامل پنج بخش است که موارد پیشرفته شامل روشهای آزمون بسته ها و مواد و صدور گواهینامه های لازم است.