در خانه بمانید و از صدها دوره آنلاین آژانس بین المللی انرژی اتمی استفاده کنید

به علت شیوع ویروس کرونا نزدیک به ۲.۵ میلیارد نفر در سراسر دنیا در قرنطینه هستند. این فرصت بی نظیری است برای مطالعه و افزایش آگاهی. سعی خواهیم کرد برخی از دوره های آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه حفاظت در برابر اشعه که قابل دسترس است معرفی کنیم.
https://www.iaea.org/newscenter/news/stuck-in-self-isolation-here-are-hundreds-of-iaea-online-courses-for-free