نتایج آزمون‏ های مجدد کارگاه‏ های دزیمتری فردی مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۸- اطلاعیه شماره ۸

به اطلاع شرکت کنندگان در آزمون‏های مجدد کارگاه‏ های دزیمتری فردی به روش‏ های فیلم بج و TLD    که در تاریخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۸ برگزار شد می‏ رساند، کد ملی قبول شدگان به شرح زیر است، گواهینامه‏ های این افراد در دست تهیه است و به محض آماده شدن برای تحویل، با ایشان تماس گرفته می ‏شود.

 

کد ملی قبول شدگان در آزمون دزیمتری به روش فیلم بج:  0064165213

 

کد ملی قبول شدگان در آزمون دزیمتری به روش ترمولومینسانس:  1370518323  و ۰۰۷۵۱۵۴۷۳۰