فراخوان ارسال مقاله و همکاری با خبر نامه الکترونیکی انجمن

 

به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن و سایر علاقه مندان به موضوع حفاظت در برابر اشعه می رساند بزودی اولین شماره خبر نامه الکترونیکیی انجمن از طریق ایمیل برای اعضاء ارسال و در پایگاه اینترنتی انجمن نیز بارگزاری خواهد شد. از آنجا که استمرار انتشار خبر نامه جز با همکاری شما عزیزان میسر نیست، لذا تقاضا می شود با پشتیبانی و همیاری خود ما را در تهیه خبرنامه یاری و بر غنای آن بیافزائید. خبر نامه در ابتدا بصورت الکترونیکی و در آینده نزدیک بصورت کاغذی و بصورت رایگان برای کلیه اعضای انجمن و مراکز کار با پرتو ارسال خواهد گردید. با توجه به اینکه هدف و رسالت خبر نامه آگاهی بخشی و رشد فرهنگ ایمنی کار با پرتو می باشد و مخاطب آن جامعه پرتوکاری، متخصصین حفاظت در برابر اشعه و بخصوص کلیه پرتوکاران کشور می باشد، محتوا و سطح مطالبی که جهت چاپ در خبر نامه تهیه می شود باید در زمینه موضوعات متنوع روز و به زبان ساده باشد.

عناوین موضوعی خبر نامه عبارتند از:
اخبار کشوری و بین المللی در حوزه حفاظت در برابر اشعه
گزارش حوادث و سوانح پرتوی و درس های بر گرفته از آنها
مطالب آموزشی در حوزه دانش و فنون حفاظت در برابر اشعه
قانون، مقررات، واستاندارد
پرسش و پاسخ
طنز مرتبط
معرفی کتاب
پذیرش آگهی

شرایط ارسال مقاله:
۱- انجمن در ویرایش مطالب، پذیرش یا عدم پذیرش آنها مجاز است.
۲- مطالب بصورت فایل Word تهیه شود.
۳- مرجع مطالب تهیه شده ذکر شود.
۴- مطالب تهیه شده نظر نویسندگان آنها است و لزوماً نظر انجمن نیست.

امیداست با مشارکت فعال خود و ارسال گزارش، مقاله … به آدرس    newsletter@irps.org.ir هرچه بیشتر بر غنای خبر نامه بیافزایید.