درج آگهی در پایگاه اینترنتی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

شرایط عمومی
۱)    بنر تبلیغاتی باید مرتبط با فعالیت شرکت و انجمن باشد.
۲)    دوره درج آگهی یک ماه می باشد.
۳)    هزینه آگهی در یک ماه: ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.
۴)    هزینه آگهی باید به حساب شماره ۴۳۴۱۳۹۷۱۵۹ بانک ملت به نام انجمن پرداخت و رسید آن برای انجمن ارسال شود(فاکس: ۸۸۳۵۱۱۳۰، ایمیل: ads@irps.org.ir) همچنین از طریق درگاه اینترنتی وب سایت انجمن نیز قابل پرداخت می باشد.
۵)    بنر آگهی باید توسط شرکت طراحی و از طریق ایمیل ads@irps.org.ir   برای انجمن ارسال شود.
۶)    اولویت با شرکت های عضو مؤسساتی انجمن می باشد.
۷)    شرکت های عضو مؤسساتی به ازاء هر سال تمدید عضویت می توانند یک ماه درج آگهی بدون پرداخت هزینه استفاده نمایند. و برای بیش از یک ماه از ۵۰% تخفیف برخوردار می باشند.