اطلاعیه شماره ۲- تغییر زمان برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها

به استحضار متقاضیان محترم شرکت در دوره “حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها” می رساند، برگزاری این دوره به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد افرادی که ثبت نام کرده اند، به اوایل سال ۱۳۹۸ موکول شد. برنامه جدید دوره متعاقباً روی سایت انجمن قرار می گیرد.