برگزاری کارگاه های دزیمتری فردی با روش های فیلم بج و ترمولومینسانس (TLD)-اطلاعیه شماره ۳

تغییر زمان برگزاری کارگاه‏ها

با عرض پوزش و تأسف به اطلاع متقاضیان شرکت در کارگاه‏های دزیمتری فردی با روش ‏های فیلم بج و TLD می‏رساند به علت تأخیر در دریافت مواد لازم برای برگزاری کارگاه‏های مزبور، زمان برگزاری تغییر کرده ‏است. کارگاه‏ها به جای ۲۸ مهر الی ۳ آبان ماه، از تاریخ ۲۶ الی ۳۰ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. برنامه جدید کارگاه‏ها متعاقباً اعلام خواهد شد.

لطفاً برای هرگونه پرسش با شماره تلفن همراه ۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱ تماس بگیرید.