اطلاعیه شرکت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان در نظر دارد نماینده خود را جهت حضور در جلسات کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران با عنوان “حفاظت در برابر پرتو- پایش و دزیمتری داخلی کارکنان در معرض چشمه های باز پزشکی “(ISO 16637:2016) معرفی نماید. لذا بدینوسیله از اعضای محترم انجمن که در این زمینه تجربه و تخصص دارند و علاقه مندند در جلسات فوق شرکت کنند، تقاضا می کند حداکثر تا تاریخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۷ از طریق ایمیل زیر، درخواست خود را همراه با نوشتن آخرین مدرک و رشته تحصیلی و با ذکر تجربیات مرتبط به این انجمن منعکس نمایند. نتیجه نهایی پس از بررسی درخواست های واصله اعلام خواهد شد.

info@irps.org.ir