اطلاعیه بازنگری جهانی حدود پرتوگیری پرتوهای رادیویی و مایکروویو

به اطلاع می رساند، کمیسیون جهانی حفاظت در برابر پرتوهای غیریونساز

(ICNIRP; International commission on Non Ionizing Radiation Protection)

فایل های بازنگری حدود پرتوهای رادیویی و مایکروویو در محدوده فرکانسی ۱۰۰ کیلوهرتز الی ۳۰۰ گیگاهرتز را روی سایت خود قرار داده است و آماده دریافت نظرات و پیشنهادات متخصصان در این زمینه است. لذا از اعضای محترم انجمن درخواست می شود، هرگونه نظر یا پیشنهاد خود را از طریق آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند. نظرات پس از جمع بندی برای آن کمیسیون ارسال خواهد شد.

فایل های رهنمودهای مزبور، جهت دسترسی سریع تر پیوست می باشد.

info@irps.org.ir

 ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf

 ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_Appendix_A_2018_07_11.pdf

 ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_Appendix_B_2018_07_11.pdf