ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه

بدینوسیله پیش نویس مدرک “ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره‌های آموزش حفاظت در برابر اشعه ” جهت مطالعه‌ی بازدید کنندگانی که علاقمند به ارائه‌ی نظرات خود می‌باشند دردسترس قرار داده می‌شود.خواهشمند است نقطه نظرات خود را حداکثرتا تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ در قالب جدول مندرج در فایل پیوست جهت جمع‌بندی و ارائه به تدوین کنندگان مدارک یاد شده از طریق آدرس ایمیل NRPD1@aeoi.org.ir به این امور ارسال نمایید.

فايلها

 ضوابط آموزش .pdf 774.088 KB

 فرم نظرخواهي.docx 14.353 KB