برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین در سال ۱۳۹۵

بدینوسیله به اطلاع میرساند داوری پژوهش های رسیده به دبیرخانه جایزه فیزیک بهداشت سیمین مربوط به سال ۱۳۹۵ به پایان رسید. با توجه به محور های پژوهشی اعلام شده در فراخوان جایزه، از بین ۱۴ پژوهش ارسالی به دبیرخانه جایزه، سه پژوهش زیر به عنوان پژوهش برتر انتخاب گردید.
۱٫ طراحی و دوزیمتری سپر حفاظتی گناد برای آزمون های رادیولوژیکی لگن کودکان

  • آقای وحیدکرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز
  • استاد راهنما: دکتر منصور ذبیح زاده

۲٫ برآورد دز جنین و مادر در روش های تشخیصی پزشکی هسته ای

  • خانم علیه حسینیان – دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد
  • استاد راهنما: دکتر لاله رفعت متولی

۳٫ ارزیابی عملکرد دودیسک محافظ مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل پستان با استفاده از باریکه الکترون

  • شیوا قاسمی- دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
  • استاد راهنما: دکتر سید رفیع مهدوی

ضمن تبریک به برگزیدگان این جایزه تاریخ و محل برگزاری مراسم اهدا جایزه متعاقبا به اطلاع خواهد رسید. از دیگر شرکت کنندگان در جایزه فیزیک بهداشت سیمین نیز قدردانی نموده و برای همه این عزیزان موفقیت بیش از پیش آرزومندیم.
برای اطلاعات بیشتر به آدرس www.siminaward.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه جایزه فیزیک بهداشت سیمین