دریافت گواهینامه کارگاه دزیمتری فردی- اطلاعیه شماره ۶

با خشنودی به اطلاع قبول شدگان در آزمون‏های مجدد کارگاه‏های دزیمتری فردی به روش‏های فیلم بج و TLD (معیار قبولی توسط واحد قانونی تعیین شده‏است) می‏رساند که گواهینامه‏ ها آماده تحویل است. لذا افرادی که گواهینامه را حضوری دریافت می‏کنند با هماهنگی قبلی از طریق تلفن همراه انجمن با شماره ۰۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱ اقدام نمایند. گواهینامه‏ های افرادی که در لیست روز آزمون درخواست ارسال پستی داشته‏اند، به آدرس ثبت شده توسط آنان ارسال می‏گردد.

کد ملی قبول شدگان به شرح زیر است.

۱۲۸۸۳۱۴۹۲۲ ۰۵۳۴۱۲۱۴۲۱

۲۱۸۱۳۱۱۷۰۶

۶۳۰۹۵۱۲۸۲۱ ۰۰۷۸۳۹۳۱۷۵

۳۹۲۰۲۰۳۷۸۱

۰۰۵۹۸۲۴۴۹۲

۰۰۶۷۲۸۱۶۲۱

لطفاً در صورت هرگونه سئوال، با شماره تلفن همراه انجمن،   ۰۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱ ، تماس بگیرید.