آزمون مجدد کارگاه دزیمتری فردی- اطلاعیه شماره ۵

بدین وسیله به اطلاع شرکت کنندگان در دوره ‏های دزیمتری فردی که توسط انجمن حفاظت در برابر اشعه برگزار شده است می‏رساند، آزمون مجدد دوره‏ های فیلم بج و TLD با شرایط زیر برگزار می‏شود.
–    تاریخ برگزاری هر دو آزمون: چهارشنبه ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲؛
–    محل برگزاری آزمون: کانون بازنشستگان سازمان انرژی اتمی ایران واقع در انتهای کارگر شمالی، خیابان بیستم (شهید ابطحی)، پلاک ۶۵، طبقه اول؛
–    افرادی که می‏توانند در آزمون شرکت کنند: کسانی که در دوره ‏های قبلی برگزار شده توسط انجمن و یا در دوره‏ های مورخ ۱۴ الی ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ ثبت نام کرده و حضور داشته‏ اند و در آزمون نهایی موفق به کسب نمره قبولی نشده‏اند و یا در آزمون شرکت نکرده‏اند؛
–    هر یک از متقاضیان حضور در آزمون، درخواست خود را از طریق ایمیل info@irps.org.ir  ارسال کنند و از دریافت شدن آن توسط دفتر انجمن اطمینان حاصل نمایند.
–    هر یک از متقاضیان شرکت در آزمون‏های مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ که در دوره های قبلی به جز دوره‏ های مورخ  ۱۴ الی ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ حضور داشته اند، لازم است تا تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ برای هر آزمون مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال از طریقسامانه الکترونیکی موجود در سایت انجمن پرداخت نمایند (بهتر است قبل از پرداخت با دفتر انجمن تماس گرفته و از مجاز بودن برای حضور در آزمون مطمئن شوند) و رسید آن را از طریق ایمیل info@irps.org.ir  ارسال کنند و از دریافت شدن آن توسط دفتر انجمن اطمینان حاصل نمایند.
–    به همراه داشتن کارت ملی برای ورود به جلسه آزمون الزامی است.
–    به همراه داشتن ماشین حساب برای انجام محاسبات ضروری است.
–    هنگام آزمون باید تلفن همراه تمامی شرکت کنندگان در آزمون خاموش باشد.
این آزمون مجدداً برگزار نخواهد شد و از کسانی که به هر دلیل در آن حضور نیابند و یا موفق به کسب نمره قبولی نشوند، آزمون دیگری به عمل نخواهد آمد.
در صورت هرگونه سئوال، با شماره تلفن همراه انجمن،   ۰۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱  ، تماس بگیرید.