دریافت گواهینامه کارگاه دزیمتری فردی- اطلاعیه شماره ۴

با خشنودی به اطلاع قبول شدگان در آزمون‏های کارگاه‏های دزیمتری فردی به روش‏های فیلم بج و TLD (معیار قبولی توسط واحد قانونی تعیین شده‏است) می‏رساند که گواهینامه‏ها آماده تحویل است. لذا افرادی که گواهینامه را حضوری دریافت می‏کنند با هماهنگی قبلی از طریق تلفن همراه انجمن با شماره   ۰۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱  به دفتر انجمن حفاظت در برابر اشعه وقع در انتهای کارگر شمالی، خیابان بیستم (شهید ابطحی)،  پلاک ۶۸، طبقه اول، واحد شرقی مراجعه نمایند. گواهینامه‏های افرادی که در لیست روز آزمون درخواست ارسال پستی داشته‏اند، به آدرس ثبت شده توسط آنان ارسال می‏گردد.
کد ملی قبول شدگان به شرح زیر است.
۱۲۹۲۳۷۳۲۰۲    ۶۲۷۹۹۱۶۲۴۳    ۲۲۸۰۴۷۳۴۳۷
۰۰۸۲۹۹۸۵۵۸    ۰۰۶۹۴۹۵۲۵۴    ۱۹۱۱۱۱۹۱۰۹
۰۰۸۴۰۰۴۸۶۱    ۲۴۲۰۱۱۴۹۱۴    ۰۰۷۲۹۶۸۸۹۳

ضمناً به اطلاع می‏رساند، تعدادی از شرکت کنندگان در کارگاه‏ها که متاسفانه در آزمون نهایی موفق به کسب نمره قبولی نشده‏اند و یا در آزمون شرکت نکرده‏اند، می‏توانند فقط یک بار دیگر صرفاً با پرداخت هزینه شرکت در آزمون و بدون نیاز به شرکت مجدد در کارگاه، در آزمون مجدد شرکت کنند. آزمون مجدد هم‏زمان با برگزاری آزمون اولین کارگاه دزیمتری فردی که در آینده برگزار خواهد شد انجام می‏شود. تاریخ این آزمون همراه با برگزاری دوره بعدی از طریق سایت اینترنتی انجمن اعلام خواهد شد.
در صورت هرگونه سئوال، با شماره تلفن همراه انجمن،   ۰۹۰۳۸۹۷۷۶۸۱  ، تماس بگیرید.