فراخوان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین ۱۳۹۵

فرم های تکمیل شده را به آدرس SiminAward@Shirazu.ac.ir ارسال فرمایید.

دانلود ضوابط و فرم

دانلود فراخوان

جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین از طرف بنیانگذار این جایزه، خانم مهندس سیمین مهدی زاده نادری و با همکاری انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، به منظور پیشرفت و تشویق دانشجویان رشته های مرتبط با پرتوها (مهندسی هسته ای، فیزیک پزشکی، فیزیک هسته ای، رادیولوژی، رادیوبیولوژی، مهندسی بهداشت محیط، مهندسی بهداشت حرفه ای و سایر رشته ها)، با ضوابط زیر در نظر گرفته شده است.

۱- هیئت امناء جایزه ی سالانه ی فیزیک بهداشت سیمین

این هیئت شامل سه نفر خواهد بود:

۱- سرکار خانم مهندس سیمین مهدی زاده یا نماینده ی قانونی وی

۲- رئیس مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز

۳- رئیس انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

۲- وظایف هیئت امناء

· انتخاب هیئت داوران سالانه

· نظارت بر روند کلی امور جایزه

· تعیین مبلغ سالانه جایزه

۳- هیئت داوران

· حداقل دو نفر از اعضاء شورای پژوهشی مرکز تحقیقات تابش شامل رئیس مرکز و یکی از اعضاء شورا

· حداقل  سه نفر معرفی شده از سوی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

۴- معیارهای انتخاب پژوهش برتر

· هم راستا بودن با اولویت های پژوهشی مورد نیاز کشور ایران در زمینه ی حفاظت در برابر اشعه

· نوآوری در موضوع یا روش اجرا

· کاربردی بودن تحقیق

· به کار بردن روش های علمی در اجرای طرح

· ارائه ی نتایج تحقیق به صورت مقاله و یا ثبت اختراع

· در زمان اجرای طرح، مجری می بایست دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری بوده و سن وی کمتر از ۳۵ سال باشد.

· در مقالات یا اختراع ثبت شده باید دانشجو نفر اصلی باشد. (در این موارد اول بودن نام استاد مربوطه مشکل ندارد)

۵- زمان بندی انتخاب تحقیق برتر

· همه ی تحقیقات نامزد دریافت جایزه می بایست تا قبل از ۳۱ فروردین هر سال مدارک خود را به آدرس آدرس شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک، مرکز تحقیقات تابش ارسال دارند.

· یک هفته پس از بررسی مدارک، کامل بودن آن به اطلاع متقاضی و کمیته ی انتخاب کننده خواهد رسید.

· هیأت داوران در هفته ی دوم اردیبهشت ماه، طی یک جلسه یک یا دو تحقیق حائز صلاحیت را از بین پژوهش های ارسالی انتخاب خواهند نمود.

· در صورت عدم احراز صلاحیت توسط هیچ یک از طرح ها، جایزه ی آن سال به سال آینده اضافه خواهد گردید.

۶- اهداء جایزه

جایزه ی فیزیک بهداشت سیمین در یک گردهمایی مناسب، با نظر انجمن حفاظت در برابر اشعه و موافقت مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز اهداء خواهد شد.

۷- مدارک لازم

· گزارش نهائی تحقیق انجام شده

· مقالات ارائه شده از نتایج تحقیق در صورت وجود

· سند ثبت اختراع در صورت وجود

· کپی کارت ملی

· کپی کارت دانشجوئی

· گواهی اشتغال به تحصیل

· تائیدیه استاد راهنمای تحقیق

· فرم تکمیل شده شماره ۱

۸- مبلغ جایزه

هر ساله در زمان ارائه ی فراخوان که در ابتدای تابستان هر سال منتشر می شود، مبلغ جایزه ی سال آینده تعیین می گردد.

۹- دبیرخانه

دبیرخانه دائم این جایزه در محل مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز می باشد

فرم های تکمیل شده را به آدرس SiminAward@Shirazu.ac.ir ارسال فرمایید

* مبلغ جایزه سال قبل ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پنج میلیون تومان بوده است