برگزاری کارگاه دزیمتری فردی به روش های فیلم بج و TLD – OSD

کارگاه دزیمتری فردی به روش های فیلم بج ، TLD-OSL به زودی توسط انجمن حفاظت در برابر اشعه برگزار می گردد. لذا متقاضیان می توانند حداکثر تا تاریخ آخر آذرماه نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

برنامه کارگاه:

پرداخت هزینه ثبت نام دوره TLD – OSL

۱۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال

پرداخت هزینه ثبت نام دوره فیلم بج

۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال

پرداخت هزینه ثبت نام دوره فیلم بج – TLD – OSL

۱۷،۰۰۰،۰۰۰ ريال

پرداخت مبالغ دیگر بصورت دستی :

شرح: 

مبلغ:  (ريال)