بازنگری استاندارد پرتوهای غیریونساز- حدود پرتوگیری (ویرایش دوم )

استاندارد “پرتوهای غیر یونساز- حدود پرتوگیری” توسط جمعی از متخصصان کشور بازنگری  و در سازمان ملی استاندارد تصویب شده است. متن مصوب و کامل ویرایش دوم این استاندارد با شماره ۸۵۶۷ هم اکنون از سایت سازمان ملی استاندارد در دسترس است. این استاندارد را می‏توانید از آدرس زیر دانلود کنید.
http://isiri.org/portal/file/?432557/8567.pdf