استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون”

استاندارد “حدود پرتوگیری از تابش های لیزری در محدوده طول موج های ۱۸۰ نانومتر تا ۱۰۰۰ میکرون” توسط متخصصان مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور تدوین و در سازمان ملی استاندارد تصویب شده است. متن مصوب و کامل این استاندارد با شماره ۲۰۶۱۰ هم اکنون از سایت سازمان ملی استاندارد در دسترس است.