وبینار سازمان بین المللی فیزیک پزشکی

سازمان بین المللی فیزیک پزشکی وبیناری با عنوان “ارتقای ایمنی پرتو در پزشکی: دیدگاههای سازمان بین المللی فیزیک پزشکی و کمیته علمی اثرات تابش اتمی سازمان ملل متحد درباره پرتوگیری از پرتوهای یونساز “ برگزار می کند. موضوع این وبینار پیشرفتها و یافته های مهم در حوزه پرتوگیری پزشکی از پرتوهای یونساز است.

تاریخ برگزاری: 
چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۳ (۳ جولای ۲۰۲۴)، ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به وقت ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به لینک زیر مراجعه فرمایید: