برگزاری کارگاه آموزشی دزیمتری فردی با روش ترمولومینسانس (TLD) اطلاعیه شماره ۱

به اطلاع متقاضیان شرکت در کارگاه‏ آموزشی دزیمتری فردی با روش ‏ TLD می ‏رساند، انجمن حفاظت در برابر اشعه در نظر دارد در صورت رسیدن تعداد متقاضیان به حد نصاب (حداقل ده نفر)، این کارگاه را در آینده نزدیک با همکاری و تحت نظارت مرکز نظام ایمنی هسته‏ ای کشور برگزار نماید. شرایط برگزاری دوره به شرح زیر است:

 * با توجه به این که این کارگاه آموزشی شامل آموزش ‏های تئوری و عملی است، طی سه روز متوالی به صورت حضوری برگزار می ‏شود.

 * محل برگزاری کارگاه‏ در تهران است.

 * هزینه ثبت نام در کارگاه برای هر نفر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ (پانزده میلیون) ریال است. به اعضای انجمن که سه سال متوالی حق عضویت پرداخت کرده باشند و دانشجویان ۵۰% تخفیف داده می شود. برندگان جایزه سیمین می توانند مجانی شرکت نمایند.

 * شروع کارگاه هر روز ساعت ۸ صبح و پایان آن ساعت ۱۶:۰۰ می باشد.

 * پس از پایان کارگاه آزمون برگزار می ‏شود. آزمون به صورت تستی و تشریحی است.  تاریخ برگزاری آزمون در انتهای دوره اعلام می‏ شود.

 * نمره قبولی در آزمون پایانی، ۷۵ از صد است و فقط برای افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه با تایید دفتر حفاظت در برابر اشعه صادر می‏ شود. 

 * تأمین محل اقامت، به عهده خودِ شرکت کنندگان است.

 * جهت پیش ثبت نام، لطفاً فرم زیر را تکمیل و به آدرس info@irps.org.ir  ایمیل نمائید.

 * نظر به این که ظرفیت کارگاه محدود است، افرادی که فرم پیش ثبت نام را ارسال نمایند، برای ثبت نام نهایی در اولویت خواهند بود.