راهنمای عضویت در انجمن

۱) اساسنامه به‌ویژه فصلِ سومِ آن را مطالعه کنید؛

۲) فرمِ درخواستِ عضویت را پرکنید، و آن را به آدرسِ membership@irps.org.ir بفرستید؛

۳) منتظر بمانید تا پاسخی مبنی‌بر واجدِ شرایط بودنتان برای عضویتِ انجمن دریافت کنید؛

۴) حقِ عضویتِ خود را، بر اساسِ جدولِ حقِ عضویت‌ها، به حسابِِ جاریِ شماره‌ی ۰۲۱۲۱۱۴۹۴۴ بانکِ تجارت (خیابان کارگر شمالی شعبه‌ی کوی دانشجویان کد  ۲۱۲۰)، به نامِ “انجمنِ حفاظت در برابرِ اشعه ایران” بپردازید؛

جدولِ حقِ عضویت‌ها ( برحسبِ ریالِ ایران )

عضویتِ پیوسته عضویتِ وابسته عضویتِ دانشجویی عضویت موسساتی
۳۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰

۵) رسیدِ پرداختِ حقِ عضویتِ خود را اسکن (و اگر مایلید هم‌راه ‌با رزومه‌ی خود) به آدرسِ membership@irps.org.ir ارسال کنید؛

۶) یک نامه‌ی خوشامدگویی به‌عنوانِ یک عضوِ جدید، برایتان ارسال می‌شود؛

۷) از این‌پس، شما رسماً عضوِ انجمنِ حفاظت در برابر اشعه‌ی ایران هستید، مگر این‌که عضویت شما لغو شود؛

۸) آدرسِ ایمیلِ شما به آدرسِ اعضای انجمن اضافه، و خبرنامه‌ی انجمن برای شما ارسال می‌شود.

۹) اگر می‌خواهید کارتِ عضویتِ انجمن برایتان صادر شود، “تصویرِ رسیدِ پرداختِ حقِ عضویتِ خود”، “فرمِ درخواستِ عضویتِ تکمیل‌شده” و دو قطعه عکسِ ۳×۴ را به آدرسِ انجمن پست کنید.

تهران، انتهاي خيابان كارگر شمالي، خيابان بيستم (شهيد ابطحي) پلاك ۶۳

تلفکس : ۸۸۳۵۱۱۳۰ صندوق پستی :  ۹۷۵-۱۴۳۹۵

۱۰) خبرِ دریافتِ این مدارک را با ایمیل به شما اطلاع می‌دهیم؛ نرسیدنِ این ایمیل به‌دستِ شما می‌تواند به‌معنای به‌مقصد نرسیدنِ مدارک باشد. در این صورت با ما تماس بگیرید.

۱۱) حداکثر یک ماه پس از این‌که ایمیل را دریافت کردید، کارتِ عضویت برایتان صادر و به آدرسی که در فرمِ تکمیل‌شده‌ی شما موجود است ارسال می‌شود.

فصل سوم ـ انواع و شرایط عضویت

ماده ۶ :     انواع و شرایط عضویت در انجمن به شرح زیر می‌باشد:

۶-۱-      عضویت پیوسته:

مؤسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي، مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي ‌مي باشند مي توانند به عضويت پيوسته انجمن در آيند.

صاحبانِ درجه كارشناسي در هریک از این رشته‌ها نیز می‌توانند با تصویب هیئت مدیره به عضویت پیوسته انجمن در آیند.

۶-۲-           عضویت وابسته:

اشخاصی که دارای درجه کارشناسی، و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۶ ـ۱شاغل باشند.

۶-۳-           عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویانی که در رشته حفاظت در برابر اشعه، زيست شناسي، زيست شناسي پرتوي، فیزیک کلیه گرایش ها، مهندسی الکترواپتیک، مهندسی برق، مهندسی اپتیک و لیزر، مهندسی متالوژی و مواد، مهندسی فوتونیک، مهندسی رادیوالکترونیک، مهندسی جوش، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی، مهندسی HSE، بهداشت حرفه ای، پزشکی هسته ای، رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه، مهندسي پزشكي،  مهندسي هسته اي، شيمي، شيمي هسته اي، شيمي معدن، مهندسي شيمي، مهندسي الكترونيك، مهندسي كامپوتر، محيط زيست، بهداشت محيط، راديولوژي، پزشكي تخصص راديولوژي، پزشكي تخصص راديوتراپي و پزشكي تخصص هسته اي به تحصیل اشتغال دارند

۶-۴-           عضویت افتخاری:

شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه‌های حفاظت در برابر اشعه حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن به‌نحوی مؤثر و ارزنده کمک کرده باشند.

۶-۵-           اعضای مؤسساتی (حقوقی)

سازمان‌هایی که در زمینه‌های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می‌توانند به عضویت انجمن در آیند.

اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

ماده ۷ :  هریک از اعضا سالانه مبلغی را، که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره ۱:  پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲:  اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ماده ۸ : عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۸-۱-          استعفای کتبی.

۸-۲-          عدم پرداخت حق عضویت سالانه.

تبصره:  تأیید خاتمه عضویت با هیئت مدیره است.


فرم عضویت موسساتی